Naše printové médiá

kdm

 Bezplatný kultúrny, spoločenský a informačný mesačník, pravidelne vydávaný v 16-tich najväčších mestách na Slovensku.

Časopis ponúka komplexné a aktuálne informácie o kultúrnom, spoločenskom a športovom dianí v danom meste a jeho blízkom okolí.

Prvé vydanie bolo editované v 11/1999.

Zobraziť náhľad

kontakty

Novinka na slovenskom trhu
editovaná pod hlavičkou
celoslovensky známej mediálnej
značky kamdomesta.

Časopis je v kvalitnej väzbe
formátu A5 so 100% aktuálnym
obsahom polročne distribuovaný
do každej domácnosti a firmy
s dosahom na každého
obyvateľa mesta.

Zobraziť náhľad

welcome

Bezplatný informačný časopis
určený zahraničným návštevníkom
mesta Košice.

Obsahom je výber odporúčaných
prevádzok z oblasti kultúry,
gastronómie, zábavy
a estetickej medicíny.

Jazykom periodika je angličtina.

Zobraziť náhľad

www.kamdomesta.sk


Slovenský online portál kultúrnych, spoločenských a športových podujatí s vyše 220.000 návštevníkmi 
a viac ako 450.000 zobrazenými stránkami mesačne.

 So záberom 35 najväčších slovenských miest a s databázou vyše 20.000 firiem
patrí medzi najnavštevovanejšie portáli s programovým obsahom.

Prejdi na kamdomesta.sk

 

Kontakt

enter design, s.r.o
Hutnícka 1, 040 01 Košice
T: +421 55 633 04 03
M: +421 905 526 155
enterdesign@enterdesign.sk
www.enterdesign.sk

 

Fakturačné údaje

IČO: 36217891
IČ DPH: SK2020063232

Číslo účtu: 4350243000/3100
IBAN: SK37 3100 0000 0043 5024 3000
Bankové spojenie: Sberbank Slovensko

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Košice I. Oddiel: Sro, vložka č: 13661/V